Kategorien

Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać poprzez wiadomość e-mail: ecu24world@gmail.com lub w formie pisemnej z dopiskiem "reklamacja" na adres sprzedawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać : imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, opis przyczyny reklamacji dowód zakupu.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. W pierwszej kolejności towar zostaje wymieniony na pozbawiony wad Sprzedający nie pokrywa kosztów montażu i demontażu części.
 4. Przedmioty zamontowane przez niewykwalifikowane warsztaty nie mające odpowiedniej wiedzy nie będą podlegały prawom gwarancji. W przypadku reklamacji elementów układu zasilania paliwem należy dołączyć dowód wymiany filtrów paliwa, stanu paliwa, ciśnienia układu w celu wyeliminowanie usterki przedmiotu z winy nieprawidłowego użytkowania. Elektronika samochodowa podlega gwarancji w przypadku nie stwierdzenia czynników wpływających na jej uszkodzenie tj. zalanie, zwarcie instalacji, zbyt duże napięcie, przegrzanie, uszkodzenie obudowy, zerwanie plomb, programowanie poza moim serwisem.
 5. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Płatności

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Polityka prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, ), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach sklepu jest sprzedawca – Ecu24World, EU TIN: PL8721918293
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji swoich danych w dowolnym momencie.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać poprzez wiadomość e-mail: ecu24world@gmail.com lub w formie pisemnej z dopiskiem "reklamacja" na adres sprzedawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać : imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, opis przyczyny reklamacji dowód zakupu.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. W pierwszej kolejności towar zostaje wymieniony na pozbawiony wad Sprzedający nie pokrywa kosztów montażu i demontażu części.
 4. Przedmioty zamontowane przez niewykwalifikowane warsztaty nie mające odpowiedniej wiedzy nie będą podlegały prawom gwarancji. W przypadku reklamacji elementów układu zasilania paliwem należy dołączyć dowód wymiany filtrów paliwa, stanu paliwa, ciśnienia układu w celu wyeliminowanie usterki przedmiotu z winy nieprawidłowego użytkowania. Elektronika samochodowa podlega gwarancji w przypadku nie stwierdzenia czynników wpływających na jej uszkodzenie tj. zalanie, zwarcie instalacji, zbyt duże napięcie, przegrzanie, uszkodzenie obudowy, zerwanie plomb, programowanie poza moim serwisem.
 5. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Płatności

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Polityka prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, ), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach sklepu jest sprzedawca – Ecu24World, EU TIN: PL8721918293
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji swoich danych w dowolnym momencie.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.